Fotokopiranje

Fotokopiranje je postupak kojim se umnožava određeni dokument. U Klamerici dizajn, fotokopiranje shvaćamo kao ozbiljnu i osnovnu/pokretačku djelatnost.

Fotokopiranje, tj. umnožavanje se vrši u onolikom broju primjeraka koliko to odgovara zahtjevu klijenta, sa mogućnošću dorade materijala, odabira načina sortiranja i/ili uvezivanja iskopiranih materijala.

Crno-bijelo, kao i fotokopiranje u boji vršimo na digitalnim strojevima marke Ricoh i Develop, posljednje generacije, i to u rezoluciji do 1200 dpi.