Memorandumi

Memorandum je definirana podloga za izradu službenih dokumenata, dopisa ili računa sa vizualnim identitetom Vaše tvrtke i poslovanja. Oni su temelj Vaše komunikacije sa kupcima i poslovnim partnerima. Najčešće sadrže logotip tvrtke sa generalnim podacima kao što kontakt podaci, te podatke o tvrtci.

Uskladite izgled Vaših memoranduma sa kuvertama i posjeticama i imat ćete komplet poslovnih dokumenata koji ostavljaju snažan dojam profesionalnosti.

Standardni format memoranduma je A4 (210 x 297 mm), ali ukoliko se radi o memorandumu za specijalnu namjenu (voucher, račun i sl.) može biti i drugih formata kao što su A5 (148,5 x 210 mm) ili American (100×210 mm).

U ponudi je jednostrani i obostrani color tisak. Memorandumi se tiskaju na posebnoj vrsti papira pripremljenoj za dotiskivanje na Vašim inkjet i laserskim printerima. Najčešće korišteni papiri za tisak memoranduma su A4 80gr ili 100gr papir, a u ponudi imamo i razne druge vrste papira koje možete osobno pogledati i izabrati u našoj poslovnici.

 

memorandum

Scroll to Top