INFO: 01 7789 777 KOPIRAONA: 095 7789 777 GIFT: 095 4489 444

Politika povjerljivosti

Klamerica dizajn d.o.o. poštuje individualnost i povjerljivost svojih korisnika, te njihovo pravo na povjerljivost i tajnost osobnih podataka. Klamerica dizajn d.o.o. se obvezuje štititi sve osobne podatke koje je korisnik registrirao. Osobni podaci se registriraju dobrovoljno, te obrađuju se i čuvaju sukladno pravilima utvrđenim zakonom. Klamerica dizajn d.o.o. u svojstvu administratora osobnih podataka, pridržavat će se sljedećih načela u odnosu na politiku povjerljivosti.

Klamerica dizajn d.o.o. prikuplja određenu vrstu podataka iz javnog internetskog prostora putem online trgovine Klamerica dizajn koji se nalazi na: www.klamericadizajn ili preko povezanih s Klamerica dizajn web stranica. Informacije se mogu prikupiti izravno od Potrošača koji su kontaktirali tvrtku Klamerica dizajn d.o.o. Ovaj dokument („Politika povjerljivosti“) opisuje politiku i procedure koje uređuju prikupljanje i obradu informacija koje identificiraju pojedinog korisnika, te se može koristiti za kontakt s njim. Ova pravila o povjerljivosti odnose se jedino na e-trgovinu i ne mogu se primjenjivati na bilo kojoj drugoj stranici ili usluzi, niti od strane drugog administratora osobnih podataka.

Osobne informacije

Klamerica dizajn d.o.o. prikuplja osobne podatke kako bi mogao odgovoriti na zahtjeve potrošača koji mogu uključivati: otvaranje profila, obradu narudžbi, pružanje usluga korisnicima, omogućavanje pristupa određenim funkcijama online trgovine, pretplatu za newsletter-e ili registraciju za događaje ili igre koje tvrtka organizira, sudjelovanje u online anketama, grupama za raspravu ili forumima o marketinškim aktivnostima.

Klamerica dizajn d.o.o. prikuplja sljedeće osobne podatke od potrošača e-trgovine: ime, adresa, e-mail adresa, broj telefona. Možemo Vas zamoliti za dostavu dodatnih informacija, kao na primjer podataka o bankovnom računu, ali samo uz izričito dopuštenje potrošača, ili ukoliko su informacije potrebne za obavljanje usluge koju je korisnik sam izabrao. Naš korisnik će ostati jedini vlasnik svojih osobnih podataka.

Koristeći usluge e-trgovine, potrošač izričito izražava suglasnost i sa prikupljanjem i obradom svojih osobnih podataka od strane društva, te istodobno garantira njihovu točnost i pouzdanost. Potrošač također izjavljuje da je obaviješten o vrstama osobnih podataka koji će se prikupljati i obrađivati, o svrhama u koje će se koristiti, te o svojim pravima na pristup, ispravak, zamijenu ili brisanje osobnih podataka.

Korištenje osobnih podataka

Klamerica dizajn d.o.o. koristi osobne podatke klijenta isključivo u cilju registracije osobnih profila na Klamerica dizajn d.o.o., te i za obradu njegovih zahtjeva i upita, za potvrđivanje narudžbi, za ponudu dodatnih proizvoda, usluga i događanja. Ponekad se mogu uključivati informacije i od drugih tvrtki o odgovarajućim proizvodima i uslugama, kako bi se mogle pružiti različite opcije plaćanja, pružanja usluga korisnicima, promidžbenih i marketinških aktivnosti, te općenito, kako bi Klamerica dizajn d.o.o. (pogledajte Opće uvjete) mogla ispunjavati svoje ugovorne obveze i isporučiti robu i usluge koje potrošači očekuju.

Korisnik ima pravo odbiti korištenje osobnih podataka u trgovačke, promotivne i marketinške ciljeve. U slučaju da potrošač ne želi da se njegovi osobni podaci koriste u trgovačke, promotivne ili marketinške svrhe, može stupiti u kontakt s tvrtkom Klamerica dizajn d.o.o. na način koji je naveden na stranici: www.klamericadizajn.hr

Tvrtka Klamerica dizajn d.o.o. bi mogla iskoristiti pribavljene informacije u ciljeve vođenja anonimne statistike te analize. Također, potrebni dio informacija će se koristiti za provedbu Općih uvjeta o korištenju e-trgovine, te za ugovore o kupoprodaji na daljinu, kao što za sprečavanje eventualnih oštećenja osoba i imovine.

Uporaba “kolačića” (cookies) i drugih sličnih tehnologija

Klamerica dizajn d.o.o. koristi “kolačiće”, kako bi mogla prikupljati određene informacije od svih potrošača, uključujući i neregistriranih posjetitelja e-trgovine koje ne koriste usluge Klamerica dizajn d.o.o.. Kolačići su serije podataka koje sustav Klamerica dizajn d.o.o. pošilja računalu potrošača, te ih potom koristi za identifikaciju računala, čim se korisnik ponovno vrati u e-trgovinu.

Kolačići pružaju informaciju o korištenju e- trgovine i podatke korisnika, koji se mogu koristiti za personalizaciju potrošačkih iskustava, za praćenje modela potrošačkog prometa. Na primjer: kada se potrošač vrati u e-trgovinu, kolačići ga prepoznaju i pozivaju web stranicu Klamerica dizajn da popuni njegovo korisničko ime (bez lozinke). Na taj se način olakšava pristup potrošača svojem profilu. Kolačići nam također pomažu da se prisjetimo prethodnih aktivnosti korisnika i ponudimo slične proizvode i događaje. Klamerica dizajn d.o.o. također koristi podatke prikupljene pomoću kolačića” za stvaranje statističkih analiza o korištenju naše elektronske trgovine, kao na primjer vrijeme koje su korisnici proveli u e-trgovini i stranice koje najčešće posjećuju. Ta statistika ne uključuje osobne informacije.

Pristajući na korištenje e-trgovine Klamerica dizajn d.o.o., korisnik pristaje i na korištenje kolačića. U slučaju da ne želi primati kolačiće prilikom razgledavanja e-trgovine ili preko HTML formatiranih e-mailova, korisnik ima mogućnost da ih odbije postavljanjem internetskog preglednika koji će vas upozoravati prije nego što prihvatite kolačiće ili da ih odbijete kad vaš internet preglednik signalizira da su već prisutni. Također, korisnik može odbiti sve kolačiće te isključiti njihovo prihvaćanje u postavkama svojeg internetskog preglednika.

Zaštita osobnih podataka

Klamerica dizajn d.o.o. garantira potpunu sigurnost podataka koje mu korisnici šalju pomoću industrijski standardiziranih fizičkih, elektroničkih I upravnih procedura. Kada je svrsishodno Klamerica dizajn d.o.o. koristi SSL kodiranje, kako bi poboljšao sigurnost prenošenja osjetljivih podataka.

Interni podaci se pohranjuju na kontroliranim serverima s ograničenim pristupom. Podaci mogu biti pohranjeni i obrađeni na pojedinim lokacijama uz strogo poštovanje odredaba odgovarajuće regulative koja je na snazi u Republici Hrvatskoj i Europskoj zajednici, a koja regulira tajnost i zaštitu osobnih podataka. Svi upiti i pritužbe u odnosu na zaštitu osobnih podataka mogu se uputiti na e-mail adrese za kontakt koje su navedene na internet stranici: www.klamericadizajn.hr

Pružanje osobnih podataka trećim osobama i trećim stranama

Klamerica dizajn d.o.o. pruža osobne podatke, koje su na raspolaganju trećim stranama (registriranim u Hrvatskoj ili u drugim zemljama Europske zajednice) samo u namjenu sklapanja ugovora o kupoprodaji sa daljine, uključujući i isporuku robe na adresu navedenu od Korisnika. Prvobitno se podaci unose od strane korisnika prilikom naručivanja robe, a potom se prosljeđuju trećim stranama, uključujući licencirane poštanske operatore (kurirske tvrtke) pomoću strogo određenih postupaka za povjerljivost. Osobni podaci se neprosljeđuju trećim osobama, naročito onima koji nisu u komercijalnim odnosima s tvrtkom Klamerica dizajn d.o.o. Prosljeđivanje osobnih podataka trećim osobama je moguće jedino ako korisnik da izričitu suglasnost na to, ili ako je to predviđeno u zakonskoj regulativi. Iznimku predstavljaju slučajevi kada se određene informacije prosljeđuju odvjetnicima, carini ili drugim državnim tijelima, ili odgovarajućim organima za borbu protiv zloraba I kršenja zakona. Zakon o Zaštiti osobnih podataka obvezuje svakog administratora osobnih podataka, u tom broju Klamerica dizajn d.o.o., da prikupljene osobne podatke otkrije sudskim tijelima i drugim tijelima za provedbu zakona u cilju sprečavanja oštećenja osoba i imovine.

Klamerica dizajn d.o.o. ne prikuplja i obrađuje osobne podatke koje otkrivaju rasno ili etničko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u političkim strankama ili organizacijama, udrugama s vjerskim, filozofskim, političkim ili sindikalnim ciljem, kao što i podatke koji se odnose na zdravlje, seksualni život ili ljudski genom.

Kao što je gore navedeno, Klamerica dizajn d.o.o. vodi statistiku o korištenju e-trgovine pomoću podataka prikupljenih putem kolačića. Ovi statistički podaci ne sadrže osobnih podataka i ne mogu se objavljivati i prosljeđivati trećim osobama.

Linkovi prema internet stranicama trećih osoba

U svojoj e-trgovini Klamerica dizajn d.o.o. može objavljivati materijale trećih strana (Prezentacije), uz dopuštenje njihovih vlasnika. Materijal bi mogao sadržavati linkove na druge stranice I omogućuje izravan pristup povezanim internet stranicama.

Ukoliko se korisnik odluči posjetiti bilo koju stranicu treće strane, jednim klikom na njezin link on će biti preusmjeren na odgovarajuću stranicu. Činjenica da Klamerica dizajn d.o.o. omogućava link prema određenoj internet stranici, objavljuje banner ili drugu vrstu reklame, ili nudi korisnicima mogućnost interakcije i prosljeđivanja osobnih podataka trećim stranama, nije znak pripadnosti Klamerica dizajn d.o.o. odgovarajućoj trećoj strani, te ne smije se tumačiti kao znak suglasnosti s politikom i praksom u pogledu povjerljivosti i informatičke sigurnosti na toj strani.

Pristup i ispravak osobnih podataka

Svaki korisnik ima pristup i može svoje osobne podatke ispraviti, promijeniti i izbrisati preko svog profila, putem prijave u e-trgovinu. Klamerica dizajn d.o.o. će zadržati njegove podatke ukoliko bude potrebno za pružanje usluga sa strane e-trgovine ili dok zakon to zahtjeva. Nakon isteka tog roka će podaci korisnika biti izbrisani.

Promjena politike povjerljivosti

Klamerica dizajn d.o.o. može mijenjati Politiku povjerljivosti u bilo koje vrijeme, može objavljivati novu verziju na ovoj stranici ili na drugoj koja će ovu stranici zamijeniti. Nova verzija će stupiti na snagu sa datumom njezinog objavljivanja. Nakon stupanja na snagu, datum objave mora biti naveden na dnu stranice.

Datum stupanja na snagu: 04.03.2022.