Skeniranje

Skeniranje dokumenata i teksta je postupak kojim se slika ili tekst pretvara u digitalni zapis tj. oblik pogodan za obradu, čuvanje i prijenos na računalo.

Suvremena tehnologija na polju skeniranja dokumenata nam omogućava da sve Vaše dokumente možemo skenirati bez obzira na to u kojem su formatu, da li su u boji ili ne, te da ih obradimo tako da svaki digitalni zapis tog dokumenta bude kvalitetan kao i original.

Stručno osoblje u Klamerici dizajn će Vaše skenirane dokumente obraditi i na kraju, ako je potrebno, skenirane dokumente mogu spojiti u jedan PDF dokument tako da ne morate trošiti vrijeme u potrazi za svakim odvojenim dokumentom.

Dokumente možete skenirati u crno – bijelom zapisu ili u boji, od manjih formata, preko formata A4, A3 pa sve do A0+.

Skenirane dokumente prebacujemo na Vaše medije, snimamo na diskove, šaljemo na Vaš e-mail, a format skeniranog zapisa ( PDF, JPG, TIFF ) u potpunosti birate sami.