Snimanje CD/DVD

Za Vas vršimo uslugu snimanja podataka na CD/DVD, bilo da se radi o diplomskom radu koji je potrebno umetnuti u tvrde korice završnog rada, presnimavanju Vama važnih podataka i datoteka preuzetih sa računala ili donešenih na nekom od medija (USB, Hard Drive, memorijska kartica).

Ukoliko ste zaboravili ponijeti prazan CD/DVD sa sobom, kod nas ih uvijek možete naći u ponudi.